Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: środa, 22 lutego 2017 roku, godz. 02:42
 
Straż Miejska w Tczewie

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Telefon alarmowy
Prosimy dzwonić na jeden z wybranych numerów telefonów alarmowych. Oficer dyżurujący niezwłocznie przyjmie każde Państwa zgłoszenie, a następnie uruchomi odpowiednią procedurę.

„ Cyberprzemoc " wiesz , nie pozostawaj obojętny

Data dodania: poniedziałek, 13 lutego 2017 roku

„ Cyberprzemoc

10 lutego w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie odbyło się spotkanie z uczniami trzecich klas związane z zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni . Strażniczka scharakteryzowała zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Podczas prezentacji został omówiony wątek mobingu elektronicznego, zniesławienia, pozyskiwania danych z sieci niezgodnie z obowiązującym prawem. Uświadomiono dzieciom , że poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że w sieci dochodzi do wielu antyspołecznych zachowań przede wszystkim agresywnych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami. Prezentacja miała służyć podniesieniu poziomu wiedzy i bezpieczeństwa uczniów . Obecnie ,gdy internet stał się ogólnodostępnym źródłem informacji i sposobem komunikacji, stał się równocześnie narzędziem przemocy, a cyberprzemoc stała się jednym z poważniejszych zagrożeń czyhających na dzieci.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za m-c styczeń 2017 r

Data dodania: poniedziałek, 06 lutego 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za m-c styczeń  2017 r

W miesiącu styczniu 2017 r. zarejestrowano w elektronicznym systemie ewidencji działań Straży Miejskiej 910 interwencji. Interwencje mieszkańców i przedstawicieli instytucji zgłoszone Dyżurnemu Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej : 418 interwencji . Interwencje przekazane do realizacji przez Dyżurnych KPP Tczew: 88 interwencji . Zgłoszenia operatorów Monitoringu Wizyjnego Miasta: 135 interwencji. Pozostałe interwencje: 269 . Działania podejmowane przez Straż Miejską : - Dzielnicowi podjęli łącznie : 264 interwencje . Kontrole miejsc zagrożonych występowaniem zjawisk niepożądanych: 402 . Zabezpieczenie uroczystości , imprez: 3. Egzekwowanie przepisów związanych z trzymaniem psów: 21 interwencji .Wspólne patrole przeprowadzone z funkcjonariuszami Policji : 75. Materiały z monitoringu przekazane funkcjonariuszom KPP Tczew – 7. Strażnicy Miejscy brali udział w działaniach wspólnie z ruchem drogowym z KPP w Tczewie -_” Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, zabezpieczali uroczystości i imprezy - „Przemarsz Orszaków Trzech Króli”, „WOŚP ”, „Uroczysta sesja Rady Miejskiej”. Funkcjonariusz ds. profilaktyki szkolnej przeprowadził zajęcia w ramach programu profilaktycznego w centrum monitoringu _ „ Bezpieczne ferie.” . Ponadto strażnicy przeprowadzili 89 kontroli w związku z posiadaniem przez właścicieli umów na wywóz nieczystości . Pamiętajmy wspólnie tworzymy czyste i bezpieczne miasto - sprzątajmy po swoich pupilach , reagujmy na przemoc, dewastacje i wszelkie negatywne zachowania , dbajmy o przyrodę . Wszyscy chcemy żyć w czystym mieście i być z tego dumni , razem możemy to zmienić . Interwencje można zgłaszać od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę pod bezpłatnym numerem 986.

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty