Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: niedziela, 22 stycznia 2017 roku, godz. 21:13
 
Straż Miejska w Tczewie

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Telefon alarmowy
Prosimy dzwonić na jeden z wybranych numerów telefonów alarmowych. Oficer dyżurujący niezwłocznie przyjmie każde Państwa zgłoszenie, a następnie uruchomi odpowiednią procedurę.

Bezpieczne ferie - spotkanie ze strażnikami w centrum monitoringu

Data dodania: wtorek, 17 stycznia 2017 roku

 Bezpieczne ferie  -  spotkanie ze strażnikami w centrum monitoringu

Od 16 stycznia uczniowie z tczewskich szkół rozpoczęli ferie zimowe. Dzieci najczęściej spędzają je siedząc w domu przed telewizorem lub komputerem. Alternatywą takiego scenariusza jest spędzenie czasu podczas zorganizowanych zajęć w szkołach podstawowych. W ramach zimowych półkoloni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie odwiedzili Strażników Miejskich w Centrum Monitoringu . Maluchy miały okazję zobaczyć jak na żywo działają kamery. Ogromne wrażenie na dzieciach zrobiła duża ilość telewizorów i możliwość „podglądania” tego, co dzieje się w różnych dzielnicach naszego miasta Podczas zwiedzania funkcjonariusz podkreślił , że obraz z monitoringu obserwują specjalnie przeszkoleni do tego pracownicy przez 24 godziny na dobę. Dzięki miejskiemu monitoringowi można rejestrować zdarzenia takie jak wypadki, kolizje, bójki, zniszczenia mienia, nie mówiąc już o poważnych przestępstwach. Poinformowano odwiedzających , że podczas ferii zimowych strażnicy miejscy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a niejednokrotnie wspomagają się monitoringiem wizyjnym, który jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta.

Rozpoczęły się kolejne kontrole umów na wywóz nieczystości

Data dodania: środa, 11 stycznia 2017 roku

Rozpoczęły się kolejne kontrole umów na wywóz nieczystości

W miesiącu styczniu Strażnicy Miejscy kontynuowali kontrole w zakresie posiadania przez właścicieli placówek handlowo – usługowych umów na wywóz nieczystości . Mundurowi wspólnie z pracownikiem Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie skontrolowali 74 podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie miasta . Podczas kontroli strażnicy nałożyli 10 mandatów karnych na właścicieli placówek . Kompetencje straży miejskiej do kontroli zawierania umów i płacenia rachunków za wywóz śmieci wynikają z uchwały rady gminy (Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.05.2016 r.) , która jest aktem prawa miejscowego. Uchwała taka wprowadza stosowny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który ustala szczegółowe zasady, zadania i obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie. Właściciel nieruchomości czy placówki handlowo – usługowej nie może pozbyć się odpadów komunalnych i nieczystości w sposób inny niż w ustawie jest wskazany, to jest przez zawarcie umowy o świadczeniu usług (w zakresie odbierania odpadów komunalnych), zapłacenie za ich wykonanie i udokumentowanie tego przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że powinien przechowywać umowę i dowody zapłaty . Kontrole będą prowadzone sukcesywnie w kolejnych tygodniach .

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty