Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: czwartek, 27 czerwca 2019 roku, godz. 13:15
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2014 r.

Data dodania: piątek, 06 lutego 2015 roku

W 2014 r. zarejestrowano w elektronicznym systemie ewidencji działań Straży Miejskiej w Tczewie 10.531 interwencji.

W porównaniu do roku 2013 gdzie zgłoszono 8.907 interwencji wskaźnik interwencji do roku 2014 jest rosnący.

Liczba ujawnionych wykroczeń drogowych wyniosła :4.185.
Liczba ujawnionych wykroczeń wynikająca z Kodeksu Wykroczeń: 4.388.
Pozostałe interwencje: 1.958.

Działania podejmowane przez Straż Miejską:

- Nadzór nad osobami skazanymi z Aresztu w Starogardzie Gd. ,którzy podczas wykonywanych prac zebrali 1.574 szt. ( worków 120 l.) i 16 przyczep ciągnikowych odpadów różnego rodzaju.
- Usunięto 15 pojazdów – wraki i pojazdy długo nie użytkowane.
- Dzielnicowi podjęli łącznie: 2.812 interwencji.
- Kontrole miejsc zagrożonych występowaniem zjawisk niepożądanych : 4.928.
- Egzekwowanie przepisów związanych z trzymaniem psów: 336 interwencji.

Profilaktyka w szkołach i po za nią:
- Zajęcia w ramach programu profilaktycznego:62 spotkania z 1.404 osobami.
- Pogadanki przeprowadzone w szkołach: 12 spotkań z 3.076 osobami.
- Kontrole szkół , spotkania z dyrektorami i pedagogami: 429.
- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie :uczestniczyło 72 uczniów.


Priorytety na rok 2015:

- Spełnienie wymogów i uzyskanie certyfikatu w zakresie standaryzacji Straży Miejskich i Gminnych woj. Pomorskiego – projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
- Stała współpraca z mediami – promowanie Straży Miejskiej poprzez pokazywanie społeczności lokalnej jakie zadania realizuje Straż zachęcanie mieszkańców do udziału w planowaniu przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu sanitarno porządkowego w mieście

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty