Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: czwartek, 27 czerwca 2019 roku, godz. 12:18
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Sprawozdanie z odprawy rocznej Straży Miejskiej za 2014 rok.

Data dodania: poniedziałek, 09 marca 2015 roku

Sprawozdanie z odprawy rocznej  Straży Miejskiej za 2014 rok.


W dniu 03.03.2015r w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego .

Głównymi tematami były: podsumowanie działań Straży Miejskiej w roku 2014 i omówienie zadań, które będą priorytetami w roku obecnym.

W odprawie, która rozpoczęła się o godzinie 13:30 uczestniczyli funkcjonariusze Straży Miejskiej, kadra kierownicza jednostki oraz zaproszeni goście: Prezydenta Miasta Tczewa, Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Augustyn , naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Tomasz Średziński, kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego KPP Dariusz Nawój .

Na początku odprawy Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jachimowski przedstawił wyniki pracy, jakie uzyskali strażnicy miejscy w roku 2014. Podkreślił wysoką skuteczność i zapewnił o profesjonalizmie funkcjonariuszy.
W roku 2014r. zarejestrowano w systemie ewidencji Straży Miejskiej 10 tys. 531interwencji. Warto zauważyć, iż w ubiegłym roku m.in. funkcjonariusze przeprowadzili wiele kontroli tzw. miejsc zagrożonych, ogródków działkowych i innych. Ponadto dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny strażnicy miejscy wspólnie z policjantami wykonali w systemie trzyzmianowym patrole na terenie naszego miasta. Mundurowi w 2014 r. podejmowali interwencje wobec osób nietrzeźwych przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić, ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu . Funkcjonariusze w ubiegłym roku podejmowali również interwencje w stosunku do osób bezdomnych ratując im tym samym życie.

Podczas omówienia rocznej statystyki głos zabrali również :
Z-c Komendanta Straży Miejskiej Ryszard Wegiera
Kierownik Referatu Jarosław Stachowicz
Kierownik ds. Wykroczeń Zbigniew Moder
Funkcjonariusz ds. Profilaktyki Monika Fabich

Oraz zaproszeni goście:
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki
Naczelnik asp. sztab. Tomasz Średziński
Kierownik asp.sztab. Dariusz Nawój

Komendant Andrzej Jachimowski podczas odprawy rocznej przedstawił również kierunki pracy i zadania, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku omawiając priorytety Straży Miejskiej na 2015.

Zadania, które postawiła sobie Straż Miejska w tym roku to przede wszystkim spełnienie wymogów i uzyskanie certyfikatu w zakresie standaryzacji Straży Miejskich i Gminnych woj. Pomorskiego – projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , działania na rzecz czystości w mieście, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie i ujawnienie zjawisk o dużym stopniu uciążliwości społecznej na terenie miasta oraz podnoszenie kwalifikacji strażników, aby mogli jeszcze lepiej służyć mieszkańcom.

Komendant podziękował także wszystkim funkcjonariuszom za dotychczasową służbę i zaangażowanie.

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty