Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, godz. 15:30
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Bezpieczny uczeń- odpowiedzialność prawna

Data dodania: wtorek, 05 grudnia 2017 roku

Bezpieczny uczeń- odpowiedzialność  prawna

Odpowiedzialność prawna nieletnich i konsekwencje będące następstwem czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich, były tematem prelekcji , która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8.
Celem spotkania była edukacja prawna dzieci z uwzględnieniem praw obywatelskich , spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania prawa w państwie , w tym norm współżycia, poszanowania praw, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec wszystkich ludzi . Podczas prezentacji omówiono czym jest demoralizacja oraz przytoczono uczniom jakie zjawiska jej dotyczą. Strażniczka uświadomiła zebranym, że wszystkim zdarza się popełniać błędy, ale trzeba wyciągać z nich wnioski, ponieważ niejednokrotnie błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.
Pogadanka miała posłużyć w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz poza nią ,tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska w placówce ,zwiększenia poczucia akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności szkolnej ,a także zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego.

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty