Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: czwartek, 27 czerwca 2019 roku, godz. 12:17
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Kontrole osób wyprowadzających psy - wyniki

Data dodania: środa, 07 kwietnia 2010 roku

W dniach od 03.03.2010 -31.03.2010r. w godzinach rannych miały miejsce w Tczewie wzmożone działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej związane z kontrolą osób wyprowadzających psy. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń za nie sprzątanie po psie mandatem do wysokości 500 zł ukaranych mandatem karnym kredytowym zostało 46 osób, a pouczonych 21 osób. Z art. 77KW, który mówi o obowiązku szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew z dnia 23 lutego 2006r. ukaranych mandatem karnym kredytowym zostało 8 osób, a pouczonych 68. Przy okazji tych działań ograniczono również spożywanie alkoholu w miejscach publicznych z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi: " Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1”, mandatem karnym kredytowym zostało ukaranych 15 osób, a pouczonych zostało 7. Po za tym ukarano mandatem 5 osób i 4 osoby z innych wykroczeń.

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty