Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: czwartek, 27 czerwca 2019 roku, godz. 12:40
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie posesji.

Data dodania: wtorek, 14 czerwca 2011 roku

Utrzymanie porządku i czystości na terenie posesji.

Straż Miejska w Tczewie zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Tczewa dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie swoich posesji. W tym zakresie obowiązują mieszkańców przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew (załącznik do Uchwały Nr XLI/368/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2006r.)
Zgodnie z zapisami znajdującymi się w powyższych aktach prawnych właściciele posesji są zobowiązani m.in. do:
- usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórzy, bram, zieleńców, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, np.: klatek schodowych, korytarzy, itp.) oraz do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, jak również likwidowania skutków gołoledzi przez posypywanie piaskiem,
- obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.
- właściciele mają obowiązek oznaczenia budynku, lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego nieruchomości.
- zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służących do wspólnego użytku.
W związku z naruszeniami przepisów Regulaminu w zakresie utrzymania porządku i czystości Straż Miejska informuje, iż są prowadzone kompleksowe kontrole posesji przez strażników, którzy sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do przepisów dotyczących porządku na ich terenie.
Nie przestrzeganie przepisów w tym zakresie jest wykroczeniem i postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Galeria zdjęć


Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty