Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, godz. 14:47
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Utworzenie, zadania, uprawnienia strażnika Straży Miejskiej

Data dodania: czwartek, 11 września 2008 roku

Straż Miejska w Tczewie została utworzona z dniem 16.09.1991r. Na podstawie uchwały Rady Miasta nr VI/96/90 z dnia 20 września 1990r., w celu ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Tczewa. Od 01.01.1998r. Straż działała na podstawie przepisów ustawy dnia 29.08.1997r. O Strażach Gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami), która reguluje jej uprawnienia oraz określa zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikające z odrębnych ustaw i aktów prawa miejscowego, jak również zasady nadzoru nad Strażą ze strony Zarządu Miasta i Komendanta Głównego Policji. Rada Miasta Tczewa (Uchwała Nr VIII/83/99 z dnia 29.04.1999r.) nadała Straży Regulamin Straży Miejskiej, w którym określono zakres jej działania i strukturę organizacyjną.

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty