Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, godz. 14:47
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data dodania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku

W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram i przejść niezwłocznie po ich pojawieniu się,
2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych,
3) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych (np. posypanie piaskiem),
4) właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów;
5) usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórzy, bram, zieleńców, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, np. klatek schodowych, korytarzy, itp.)

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, to właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu. Dlatego też powinien zadbać o zrzucanie śniegu z dachu oraz zbijanie sopli. O nieprawidłowościach ujawnionych w tym zakresie w trakcie zimowych kontroli, strażnicy będą informować Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty